-= วิดีโอแนะนำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง =-

“ สร้างโอกาสในการค้นพบตัวตนเพื่ออนาคตที่มั่นคงของคุณได้ที่นี่ “