ปี 2557

ลำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

เจ้าของผลงานวิจัย

ปีที่
เผยแพร่

หน่วยงานเผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
Cactus Aroma
อ. กนกกัญญา รวมไมตรี
2557
นิทรรศการศิลปกรรมเมืองลำปาง2557
0.20

2
น้ำผุด"ไก่ขาวยามใกล้รุ่ง ลำปางและผีเสื้อยามราตรี"
อ.วินัย ต๊ะแสง
2557
นิทรรศการศิลปกรรมเมืองลำปาง2557
0.20

3
สองแผ่นดิน II
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
2557
นิทรรศการศิลปกรรมเมืองลำปาง2557
0.20

4
โคมไฟด้ายดิน
อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
2557
เทคโนโลยีศิลป์นิทรรศการครั้งที่ 1Art Technology Exhibition 1ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2557ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
0.60

5
เติบโต
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2557
เทคโนโลยีศิลป์นิทรรศการ ครั้งที่ 1Art Technology Exhibition 1ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2557ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
0.60

6
น้ำเต้าแดงฉ่ำ
อ.วินัย ต๊ะแสง
2557
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The national Ceramics Exhibition) 11 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
0.60

7
ความฝัน
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2557
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The national Ceramics Exhibition) 11 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
0.60

8
สุขสันต์วันเกิด
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
2557
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The national Ceramics Exhibition) 11 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
0.60

9
สีสันแห่งรัตติกาล
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
2557
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The national Ceramics Exhibition) 11 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
0.60

10
แหวกว่าย
อ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
2557
การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (The national Ceramics Exhibition) 11 พฤศจิกายน-21 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ
0.60

จำนวน 10 เรื่อง ค่าน้ำหนัก = 4.80