ปี 2556

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

เจ้าของผลงานวิจัย

ปีที่
เผยแพร่

หน่วยงานเผยแพร่

ค่าน้ำหนัก

หลักฐาน

1
กะลา
อ.อดุลย์ ทรายตัน
2556
สองมือสร้างศิลป์ ผลงานการประกวดศิลปหัถกรรมพื้นบ้านไทย2555-2556โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0.25

2
ความสุขของโขลงช้างป่า
อ.วินัย ต๊ะแสง
2556
สองมือสร้างศิลป์ผลงานการประกวดศิลปหัถกรรมพื้นบ้านไทย 2555-2556โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0.25

3
โคมไฟลายกำภาพต้นศรีมหาโพธิ วิหารน้ำแต้ม
อ. วินัย ต๊ะแสง
2556
สองมือสร้างศิลป์ ผลงานการประกวดศิลปหัถกรรมพื้นบ้านไทย 2555-2556โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0.25

4
unsuccessful
อ.วินัย ต๊ะแสง
2556
สองมือสร้างศิลป์ผลงานการประกวดศิลปหัถกรรมพื้นบ้านไทย 2555-2556โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0.25

5
ล้านนาวิไล
อ.วินัย ต๊ะแสง
2556
สองมือสร้างศิลป์ผลงานการประกวดศิลปหัถกรรมพื้นบ้านไทย 2555-2556โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0.25

6
เขลางค์คลาสสิก
อ. กนกกัญญา พรมไมตรี
2556
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
0.25

7
Polka Dots
อ. กนกกัญญา พรมไมตรี
2556
สมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
0.25

จำนวน 7 เรื่อง ค่าน้ำหนัก = 1.75